Akademimøte

Jared Diamond: The History of Everybody, for the Last 11 000 Years

Åpent
Videnskapsakademiet, Drammensveien 78
Om forfatteren:

Jared Mason Diamond (født 10. september 1937, Boston, Massachusetts) er en amerikansk vitenskapsmann og forfatter best kjent for sine populærvitenskapelige bøker "The Third Chimpanzee" (1991), "Guns, Germs, and Steel" (1997, Pulitzer-pris vinner), "Collapse" (2005) og "The World Until Yesterday" (2012).

Diamond er opprinnelig utdannet innen fysiologi, men hans arbeid er kjent for å bevege seg innen flere felt, blant annet antropologi, økologi, georgrafi og evolusjonærbiologi. Siden 2013 har han vært professor i georgrafi ved University of California, Los Angeles. Han har blitt beskrevet som "Amerikas mest kjente geograf".

Utdannelse: 

Han tok graden Bachelor of Arts i 1958 i Harvard, og graden PhD i fysiologi og biofysikk i 1961 i Cambridge. Han returnerte til Harvard og ble der til 168 da han fikk et professorat ved UCLA Medical School.

Todagers-seminar om pester og pandemier:

Jared Diamond deltar også på konferansen The Past Plague Pandemics (Justinian, Black Death, Third) in Light of Modern Molecular Life Science Insight på Vitenskapsakademiet 19. og 20. november. Her vil han holde foredraget Evolution of human infectious diseases og deretter konferansens oppsummering.

På akademimøtet holder den prisbelønte forfatteren Jared Diamond foredraget The history of everybody, for the last 11.000 years der han med utgangspunkt i sine bøker og forskning gir oss et innblikk i hvorfor historien har forløpt såpass forskjellig på de ulike kontinentene og hvordan dette har bidratt til å forme ulikhetene i moderne samfunn. Han vil også rette fokus på Norges historie i lys av dette. 

 

Møtet innledes ved at Tove Bull holder minnetale over Andreas Bjørkum.

Bilde
Jared Diamond
Foto: Dan Petter Neegaard/Spartacus forlag

Sammendrag av hans foredrag: 

The biggest question of long-term history concerns the different unfoldings of history on the different continents over the last 11,000 years.  Those different unfoldings contributed to shaping the differences among human societies in the modern world.  Why did agriculture, writing, metal tools, and state governments develop indigenously at different rates and at different times, or not develop at all, on different continents?
 
A result of these differences is that most modern Norwegians are descended from Norway's ancient inhabitants of several thousand years ago and speak an Indo-European language, rather than those ancient Norwegians and their language having become replaced by a people and language from another continent.