Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til riget

Videnskapakademiet, Drammensveien 78, Oslo

Henrik Wergeland hevdet at den skepsisen mot jøder som kom til uttrykk i Grunnlovens såkalte «jødeparagraf» først og fremst kom fra det norske folkedypet. Håkon Harkets undersøkelser som nylig er publisert i bokform, viser at dette stemmer dårlig med hva som skjedde på Eidsvoll i 1814. I foredraget vil han dokumentere at Eidsvollsmennene som bar frem «jødeparagrafen» var de samme som blir hyllet som de fremste blant Grunnlovsfedrene.

Håkon Harket er idéhistoriker, skribent og forlegger. Han er daglig leder i Forlaget Press AS, og har tidligere arbeidet i Aftenpostens kulturredaksjon. Harket har sammen med flere andre forfattere skrevet om nyere jødisk historie og om sionismens opprinnelse i boka Jødehat, som kom ut i 2005.