Fagsymposium

Nasjonalismens materialiseringer

Åpent
Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

I anledning Grunnlovsjubileet arrangeres dette heldagsseminaret i regi av gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag, i Vitenskapsakademiets historisk-filosofiske klasse.

Påmelding for lunsj til Lena Liepe: lena.liepe@ifikk.uio.no

Program:

10:30 Samling; kaffe/te
10:45 Ragnar Pedersen, professor em., Hedmarksmuseet i Hamar
Velkomsthilsen
10:50 Ragnar Pedersen
Ruiner og nasjonsbygging
11:20 Nils Messel, seniorkurator, Nasjonalmuseet i Oslo
Karl Johan og norsk billedkunst
11:50 Spørsmål/diskusjon
12:00 Lunsj
12:45 Arne Bugge Amundsen, professor i kulturhistorie, Institutt for kulturstudier og
orientaliske språk, Universitetet i Oslo
Moltke Moe og Hans Aall -- det nasjonale og det internasjonale hos norske
museumsgründere på 1800-tallet
13:15 Lena Liepe, professor i kunsthistorie, Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie
og klassiske språk, Universitetet i Oslo
Nationalmuseer och nationalism i ett skandinaviskt perspektiv: Stockholm och København
13:45 Spørsmål/diskusjon
14:00 Kaffe/te
14:30 Brita Brenna, professor i museologi, Institutt for kulturstudier og orientaliske språk,
Universitetet i Oslo
Nasjonal materialitet i et internasjonalt medium: En liten norsk utstillingshistorie
15:00 Saphinaz Amal Naguib, professor i kulturhistorie, Institutt for kulturstudier og orientaliske språk, Universitetet i Oslo
Migrasjon, museer og den inkluderende nasjonen
15:30 Spørsmål/diskusjon
15:45 Oppsummering/avslutning