Trygg mat, ernæring og helse

Videnskapsakademiet, Drammensvn 78, Oslo
Påmelding

Påmelding til komiteens sekretær Geir Aamodt: geir.aamodt@nmbu.no
Deltakeravgiften på kr 450,- betales ved påmelding. Betales til DNVAs Komite for geomedisins kontonummer 1609.51.850651609.51.85065 og merkes «deltakeravgift».

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

‘Trygg mat, ernæring og helse' er tema for et symposium i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) fredag 14. november. Temaene blir gjennomgått i spennende foredrag og diskusjoner. Arrangør er Komite for geomedisin – mat, miljø, helse i DNVA.

Program:

08:30‐09:15  
Registrering - kaffe/te

09:15‐09:20  
Velkommen. Aksel Bernhoft, Komite for geomedisin -- mat, miljø, helse

09:20‐09:40  
'Sannheten på bordet' Niels Chr. Geelmuyden, forfatter

09:40‐09:55
'Mattilsynet og forbrukernes tillit til norsk mat' Harald Gjein, Mattilsynet

09:55‐10:10
'Hva gjør Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med mattryggheten?' Jan Alexander, VKMs hovedkomite

10:10‐10:25 Diskusjon

10:25‐10:30 Benstrekk

Naturlige bioaktive stoffer i mat - mest mulig, eller er det også risiko?

10:30‐11:00
'Trace elements - too much or too little' Susan Fairweather‐Tait, Norwich
Medical School

11:00‐11:20 Pause

11:20‐11:35
'Antioksidanter - mat eller tilskudd' Rune Blomhoff, Universitetet i Oslo

11:35‐11:50
'Omega‐3 - forebyggende mot hjertesykdom?' Tor‐Ole Klemsdal, Oslo universitetssykehus

11:50‐12:05
'Jod - trenger vi tilskudd?' Helle Margrethe Meltzer, Folkehelseinstituttet

12:05‐12:15 Diskusjon

12:15‐13:15 Lunsj

13:15‐13:30
'Er det magnesiummangel i befolkningen?' Jan Aaseth, Sykehuset Innlandet

13:30‐13:50
'Helse fra solen ‐ ikke bare D‐vitamin?' Johan Moan, Oslo universitetssykehus

13:50‐14:00 Benstrekk

Kontaminanter - hvor helseskadelig er maten?

14:00‐14:15
'Organiske miljøgifter i fisk og annen mat' Janneche Utne Skåre, Veterinærinstituttet/VKM

14:15‐14:30
'Organiske miljøgifter og sykelig overvekt' Jerome Ruzzin, Univ. i Bergen

14:30‐14:50 Pause

14:50‐15:05
'Er feit fisk farligere enn annen mat?' Ingvild Eide Graff, NIFES

15:05‐15:20
'Rester av plantevernmidler - er de helt ufarlige?' Edgar Rivedal, VKM

15:20‐15:35
'Tungmetaller og radioaktive isotoper i mat' Brit Salbu, NMBU

15:35‐15:50 Oppsummering Jan Alexander

15:50‐16:00 Eventuelle sluttkommentarer