Fagsymposium

Filologiens plass ved universitetene i dag

Åpent
Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

I vår arrangerte Det Norske Videnskaps-Akademi seminaret "Filologien som vitenskapelig metode", der språkforskere fra våre universiteter deltok. I forlengelsen vil Akademiet invitere unge filologer til å legge frem sin forskning.

Påmelding til Gro Havelin (gro.havelin@dnva.no) innen 25. november

Program

09.00--09.10  Åpning av seminaret ved Jens Braarvig og Else Mundal.
09.10--09.40  Ivar Berg: Primærkjeldene til norsk språkhistorie.
09.40--10.10  Klaus Johan Myrvoll: Verdien av filologi for studiet av språkendringar i eldre tid.

10.10--10.30  Pause med kaffe og frukt

10.30--11.00  Helen Leslie: The Landslov of 1274. A new translation.
11.00--11.30  Anna C. Horn: Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøters Landslov.

11.30--11.40 Pause

11.40--12.10 Stefka Georgieva Eriksen: Old Norse literary and epistemological landscapes: a proposal for a model.
12.10-12.40 Astrid Marner: Å rekonstruere liturgiske bøker ut fra fragment -- metodologiske utfordringer.

12.40--13.30  Lunch

13.30--14.00  Mikael Males: Behovet for samarbeid mellom latinister og folkespråkforskere.
14.00--14.30  Karoline Kjesrud: Maria i tekst og bilder. Tverrfaglige strategier i arbeid med middelaldermaterialet.

14.30--14.40  Pause

14.40--15.10  Elise Klevane: Det heilage evangeliet i nye klede -- noko om korleis dei ulærde blei opplært for å få del i frelsa.
15.10--15.40  Florian Schreck: Science and learning in Old Norse-Icelandic Riddarasögur. The use of factual learned literature in fictional late medieval sagas.

15.40--16.10  Pause med kaffe og forfriskninger

16.10--16.40  Ronny Spaans: Når filologi blir ein døropnar for tverrfagleg forskning. Med eit døme frå nederlandsk 1600-talslitteratur.
16.40--17.10  Amund Bjørsnøs: Oversettelseslitteraturen fra klassisk gresk til syrisk og arabisk.

17.10--17.20  Pause

17.20--17.50  Ivo Spira: Den filologiske dimensjonen i utforskningen av kinesiske dialekter og kinesisk begrepshistorie. 
17.50--18.20  Jens Borgland: Sanskritfilologien som inngang til indiske historie- og kulturstudier.

18.20: Avsluttende diskusjon.

19.00 Middag