Forskningspolitisk møte i samarbeid med Norges Forskningsråd

Åpent
Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

 

Nærmere opplysninger kommer senere.