Nyopprettet pris innen humaniora og samfunnsvitenskap

Stefi og Lars Fyleksakers stiftelse har opprettet en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning (inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap). Det Norske Videnskaps-Akademi har forvaltningansvaret for prisen.Fylkesakerprisen deles ut annet hvert år, første gang våren 2015, og kan gis til norske forskere og utenlandske forskere i Norge. Prisen kan eventuelt deles. Frist for innsending av nominasjoner er 15. januar 2015.

Forslag på kandidater sendes på epost til fylkesakerprisen@dnva.no
Forslaget skal ledsages av en kort begrunnelse.

Prisen deles ut på Akademiets årsmøte 4. mai og er på 250.000 kroner.

Se statutter og les mer om prisen