Akademimøte

Temamøte om grunnforskning

Åpent
Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo

Tema: "Grunnforskning - hva er det og hva skal det være godt for?" Innledning ved professor Gudmund Hernes og professor Nils Roll-Hansen.

Møtet innledes ved at Harald A. Stenmark holder minnetale over Sjur Olsnes.

Gudmund Hernes var statssekretær i Planleggingssekretariatet 1980-81. 1990-95 var han kirke-, utdannings- og forskningsminister, var bl.a. ansvarlig for skolereformene og utnevnte den første kvinnelige biskop. 1995-97 var han helseminister. Deretter arbeidet han som prosjektleder i Norsk investorforum, og 1998 ble han tilknyttet Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo som professor II. Fra 2000 er han direktør for Det internasjonale institutt for utdannindsplanlegging ved UNESCO i Paris.

Nils Roll-Hansen er professor emeritus ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo.

Sammendrag
Nils Roll Hansen:
Hensikten med min innledning er å gi begrepet "grunnforskning" et rimelig klart og aktuelt innhold. Diskusjonen om forholdet mellom grunnforskning og anvendt forskning har i senere årtier fått en ny radikal vri i retning av å utviske forskjellene. Grunnforskning (teoretisk vitenskap) har hatt tilknytning til allmenn opplysning og undervisning, ikke minst høyere utdanning, Anvendt forskning ("praktisk-vitenskapelig" arbeid) har vært viktig for landbruk, fiskerier, industri, handel og offentlig forvaltning. Universitetene er typiske hybrid-institusjoner med begge slag forskning. Jeg vil også si litt om Norges forskningsråd under innflytelse av politisk aktuelle tanker om en ny vitenskapelig revolusjon i "teknovitenskapens" tegn.

Gudmund Hernes:
Hovedtemaet for innlegget vil være hva som driver og hemmer utvikling i grunnforskning. Om drivere vil jeg legge vekt på vekt på betydningen av å ta feil, av tankebygninger som er ufullstendige og nytten av inkonsistenser.

Når det gjelder hva som hemmer utviklingen, beskrives hvordan tankebygninger er dobbeltforankret - både ved at de utvikles for å skape sammenheng og konsistens, og ved at de er knyttet til et sosialt nettverk av kolleger.

Endelig vil jeg si slitt om hva det er som kjennetegner vitale og potente forskningsmiljøer og hvordan de kan anspore til den høyrisikotenking som grunnforskning er.

Lukket medlemsmøte med valg fra kl. 16.00 - 18.00.