Formiddagsmøte

Utviklingen mot overvåkningssamfunnet. Konsekvenser for den liberale rettsstat.

For medlemmer
Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo

 

Utviklingen mot overvåkingstaten er akselererende. Sammenlignet med dagens overvåkingsnivå var samfunnet da Lundkommisjonen avga sin rapport nærmest for terra virga å regne. Konsekvensene for den liberale demokratiske rettsstat er destruktive. Rettstaten, slik vi kjenner den, vil neppe overleve utviklingen som antakelig er irreversibel.

Ketil Lund er jurist fra UiO og tidligere høyesterettsdommer. Lund var formann i Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester (den såkalte Lundkommisjonen) fra 1994 til 1996.