Formiddagsmøte

Selvlærende roboter

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo
Formiddagsmøter 2015

Formiddagsmøtene arrangeres for Akademiets medlemmer og ledsagere.

Påmelding må skje senest dagen før møtet til Line Therese Nævestad på e-post: l.t.navestad(a)dnva.no eller telefon: 22 84 15 04 (sentralbord: 22 84 15 00)

 

Foredrag ved Kyrre Harald Glette

Kyrre Glette er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Han forsker på metoder innenfor kunstig intelligens og hvordan man kan bruke dette til automatisk design og forbedring av robot- og datamaskinsystemer.

 

Fremtidens roboter kommer til å ha andre former, være langt flere og brukes til mer utfordrende oppgaver enn i dag. Vi ser for oss at roboter kan ha nytte av automatisk design og læring for å tilpasse seg nye og uforutsette situasjoner. Kanskje kan vi se for oss roboter i fremtiden som 3D-printer deler ved behov, for reparasjon eller forbedring. Foredraget vil gi en innføring i kunstig evolusjon som et verktøy for automatisk design og læring, og vise eksempler på roboter vi har utviklet ved universitetet for å teste disse prinsippene.