Formiddagsmøte

Kan vi lykkes med prioritering av helsetjenester i Norge?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Formiddagsmøter 2015

Formiddagsmøtene arrangeres for Akademiets medlemmer og ledsagere.

Påmelding må skje senest dagen før møtet til Line Therese Nævestad på e-post: l.t.navestad(a)dnva.no eller telefon: 22 84 15 04 (sentralbord: 22 84 15 00)

 

Foredrag ved Ole Frithjof Norheim

Ole Frithjof Norheim er lege og professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen

 

Det første offentlige prioriteringsutvalget siden 1997 la i november 2014 frem sine anbefalinger. Mandatet var å vurdere om de gjeldende kriterier for prioritering (Lønning II-utvalget) bør revideres. Utvalget anbefaler at kriteriene blir omdefinert, hvorav det mest kontroversielle er opprettelsen av «helsetapkriteriet» fordi det indirekte betyr at unge pasienter favoriseres fremfor eldre. Også egenbetalingsordningene foreslås omlagt slik at de bidrar til riktigere prioriteringer. Ole Fridtjof Norheim som ledet utvalget, vil i tillegg til å omtale de viktigste forslagene også drøfte hva som skal til for å oppnå aksept for medisinsk prioritering.