Formiddagsmøte

Prøvingsretten: Kjepp eller eike i demokratiets hjul?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Formiddagsmøter 2015

Formiddagsmøtene arrangeres for Akademiets medlemmer og ledsagere.

Påmelding må skje senest dagen før møtet til Line Therese Nævestad på e-post: l.t.navestad(a)dnva.no eller telefon: 22 84 15 04 (sentralbord: 22 84 15 00)

 

Foredrag ved Anine Kierulf

Anine Kierulf (1974) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo og PhD i rettsvitenskap (2014). Hun har bl.a vært rådgiver i ytringsfrihetsspørsmål for Europarådet og universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo fra 2009-2014.

 

Norske domstoler har hatt "prøvingsrett" - en rett og plikt til å prøve at Stortingets lover ligger innenfor Grunnlovens grenser - siden midten av 1800-tallet. Også på overnasjonalt plan finnes overordnede rettighetslover som skal sikre at nasjonale lovgivere ikke lovgir i strid med grunnleggende rettigheter. I Norge er den Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) et slikt overnasjonalt rettsgrunnlag med stor innflytelse på nasjonale rett og politikk. Prøvingsretten gir ikke-valgte dommere makt til å overprøve folkevalgte flertall. Anine Kierulf har utforsket rommet mellom disse ytterpunktene. Hvilke idealer for legitim maktutøvelse fremmes og utfordres ved de ulike typer rettighetsprøving i et system som det norske?