Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris for 2015 tildeles Jørn Hjulstad, Kongsberg videregående skole

Bilde
Jørn Hjulstad. Foto: Arne Johan Isaksen
Jørn Hjulstad. Foto: Arne Johan Isaksen

Jørn Hjulstad har gjennom et mer enn 40-årig virke i norsk skole motivert, inspirert og engasjert generasjoner av ungdommer til faglig og menneskelig vekst og utvikling. Med utgangspunkt i filologiske fag som norsk, tysk og religion, har han hele tiden vært i vekst og videre utvikling. Ved Kongsberg vgs. har han bygd opp et av landets fremste miljøer i det tverrvitenskapelige faget Kommunikasjon og kultur. Både som lærer og kollega er han et forbilde. Han lever opp til, og representerer, det man kan omtale som klassisk dannelse i tråd med norsk skoles formål og idealer om "gagns menneske". Hjulstad er nominert av så vel lærerkolleger, skoleledelse og elever med ord og eksempler som rører og beveger. En elev skriver at hun alltid gleder seg til hans timer, og aldri ville finne på å legge en tannlegetime som kolliderer med hans undervisning. Hjulstads lærergjerning er en kombinasjon av faglig tyngde, menneskelig varme, humanistiske idealer og et smittende humør og engasjement.

Gode lærere setter spor for hele livet, og Jørn Hjulstad er en slik lærer. Måtte forholdene gjøre det mulig at norsk skole skal fortsette å få slike lærere.

Oslo 11. april 2015
Juryen besto av Svein Sjøberg (Det Norske Videnskaps-Akademi og Universitetet i Oslo), leder av komiteen, Frøydis Herztberg (Universitetet i Oslo) og Ragnhild Lied (Utdanningsforbundet)