Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 23. mars 2015 å tildele Anne-Lise Børresen-Dale "Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning" for år 2015 innen realfag og medisin for fremragende molekylær kreftforskning

Bilde
Anne-Lise Børresen-DaleFotograf: Marie Sjøvold
Anne-Lise Børresen-Dale Fotograf: Marie Sjøvold

Professor Anne-Lise Børresen-Dale er ansatt ved Universitetet i Oslo og leder for Seksjon for genetikk, Institutt for kreftforskning i Kreft-, kirurgi og transplantasjonsklinikken i Oslo universitetssykehus. Hun leder også K. G. Jebsen-senter for fremragende brystkreftsforskning.

Belønningen består av et pengebeløp (NOK 300.000), et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning.

Prisen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Bilde
Jan Terje Andersen Fotograf: Tuva Holt Hereng
Jan Terje Andersen Fotograf: Tuva Holt Hereng

Styret har videre besluttet å tildele Jan Terje Andersen "Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere" for år 2015 for fremragende forskning innen immunologi

Jan Terje Andersen er ansatt ved Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet, Klinikk for diagnostiske og intervensjon (KDI), Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM) og assosiert med Centre for Immune Regulation (CIR).


Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere består av et pengebeløp (NOK 100 000) og et diplom. Prisen tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år og som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og overrekkelsen skjer på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand hotel mandag 4. mai. Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.