Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

 

Fellesmøte med Norsk Teknisk Vitenskaps-Akademi og Norges Forskningsråd.

Etter invitasjon og med påmelding.