Akademiets Årsmøte 2015

For inviterte
Grand hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

 

Dagsorden:

Forskningspolitisk innledning

Diplomer til nye medlemmer

Akademiets lærerpris

Fylkesakerprisen

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin

Hovedforedrag ved Thomas Ebbesen

Kunstnerisk innslag

Middag med festtale og takketaler