Akademiet for yngre forskere etableres

Akademiet for yngre forskere søker i disse dager sine første medlemmer. Unge forskere fra alle fagfelt fra hele landet oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 15. juni 2015, opplyser prosjektleder Herdis Høllleland. Se søknadsskjema på http://akademietforyngreforskere.no/

Bilde
Prosjektleder Herdis Hølleland. Foto: Hallvard Hølleland
Prosjektleder Herdis Hølleland. Foto: Hallvard Hølleland

Akademiet for yngre forskere er en organisasjon under oppbygging som etter planen skal stiftes av de første medlemmene høsten 2015. Organisasjonen skal være en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere samt en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Akademiet for yngre forskere søker medlemmer

Akademiet for yngre forskere søker unge forskere som har betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid å vise til samt har markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt. De må være interessert i og ha mulighet til aktivt å delta i Akademiets virke. Medlemmene må ikke ha fylt mer enn 38 år i opptaksåret. Akademiet er åpent for forskere fra alle nasjoner, men siden en viktig del av organisasjonens kontaktflate vil være norske myndigheter og allmenhet må medlemmer beherske noe norsk.

Søkere sender selv i søknad via søknadsskjemaet på Akademiet for yngre forskere sine nettsider innen 15. juni 2015. Søknader vurderes av et innvalgspanel bestående av Terje Lohndal og Lise Øvreås fra DNVA og Torild Aalberg og Thomas Tybell fra Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab samt forskningsjournalist Yngve Vogt i Apollon og direktør før CICERO Kristin Halvorsen. Et utvalg av søkerne vil intervjues i august før inntil 20 søkere tilbys et 4-årig medlemskap.

Akademiets framtidig organisasjon

På sikt skal Akademiet for yngre forskere bestå av 40 medlemmer som arbeider i Norge og kan ha inntil 10 medlemmer som arbeider internasjonalt, men i nær tilknytning til norske forskningsmiljøer. Akademiet for yngre forskere vil være et samlingsbasert akademi som møtes minst to ganger i året på ulike steder i Norge.

Historikk

I 2013 tok Det Norske Videnskaps-Akademi initiativ til å opprette et ungt akademi og fikk støtte av Kunnskapsdepartementet for å starte arbeidet i statsbudsjettet for 2014. En arbeidsgruppe med unge forskere fra universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø har lagt grunnlaget for organisasjonen gjennom navnevalg og utforming av vedtekter.