Internasjonalt engasjement

Det Norske Videnskaps-Akademi vil opprettholde sitt sterke engasjement innenfor de to europeiske akademisammenslutningene ALLEA og EASAC og i den globale Union Académique Internationale. Dette blir de viktigste samarbeidspartene framover.

Fra og med i år er Akademiet også gått inn som partner i Lindau Nobel Laureate Meetings. Samarbeidsavtalen ble underskrevet ved åpningen av årets møte 28. juni.

Som institusjonen bak Abel- og Kavliprisen påkaller Akademiet betydelig oppmerksomhet internasjona