Formiddagsmøte

Ett menneskes sak er vår alles sak (Georges Clemenceau). Justismordet på Alfred Dreyfus (1894-1906)

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved professor Bernt Hagvet

"L'affaire" som den het, rettsprosessen mot den uskyldige jødiske armékapteinen Alfred Dreyfus, sprengte Frankrike i to og ble en generalprøve på katastrofen som skulle komme under den "endelige løsning"i Nazi-Tyskland. Dreyfus ble uskyldig anklaget for høyforræderi til fordel for Tyskland og dømt til landsforvisning høsten 1894. Saken skapte dype furer i fransk politikk fram til Vichy (1940-44) - og ja, til og med fram til 1990-tallet. I dag er kampene rundt Dreyfus-saken selve sinnbildet på det republikanske Frankrikes verdigrunnlag og en vedvarende kilde til kontroverser.

Bernt Hagtvet er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo