Yaras Birkelandpris til Pei Cheng Chua

Yaras Birkelandpris for 2015 tildeles Dr. Pei Cheng Chua (35) for hennes doktorgradsavhandling «Studies on New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors» fra Universitetet i Stavanger i 2013. Prisen på 100.000 kroner ble overrakt av Yaras teknologidirektør Pierre Herben i forbindelse med årets Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Yaras Birkelandpris går til et doktorgradsarbeid som best reflekterer Kristian Birkelands forskerånd. Prisen deles ut årlig, første gang var i 2009, og alternerer mellom fysikk og kjemi.

Bilde
Yaras teknologidirektør Pierre Herben overrakte Birkelandprisen til Pei Cheng Chua. Foto: Eirik Furu Baardsen
Yaras teknologidirektør Pierre Herben overrakte Birkelandprisen til Pei Cheng Chua. Foto: Eirik Furu Baardsen

Frostvæske for oljefremtiden

Pei Cheng Chua presenterte sine funn da hun forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger i 2013. Universitet omtalte den gang hennes forskning på sine nettsider under tittelen «Frostvæske for oljefremtiden». Olje- og gassindustrien kjemper en evig kamp mot isplugger i rørledningene på havets bunn. Nå kan frostvæsken de trenger være på vei.

Ett av tiltakene for å beholde en høy produksjon av olje i Nordsjøen er å utvikle de mange små feltene som har allerede blitt oppdaget. Dette krever lønnsomme produksjonsløsninger. En av de største utfordringene er å hindre ising i rørledningen. Det kan oppstå som en naturlig reaksjon når naturgass og produsert vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer.

Forsker Pei Cheng Chua ved Universitetet i Stavanger har utviklet nye, bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som stopper ising. Oljeindustrien har allerede vist interesse for de nye produktene.

Professor Malcolm Kelland var hennes veileder under arbeidet med doktorgraden. Pei Cheng Chua har samarbeidet med fem andre forskningsgrupper i Japan, Storbritannia og USA.

Bilde

Pei Cheng Chua har utviklet nye kjemikalier som kan forhindre at gass omdannes til isplugger i rørledninger. (Foto: Leiv Gunnar Lie/UiS)

Denne type ising kalles for gasshydrat og er et problem som må håndteres, ellers kan isingen plugge en rørledning fullstendig og hindre olje- og gassproduksjonen. Forskjellige metoder blir brukt for å forhindre ising, tilpasset situasjonen i det enkelte olje- eller gassfelt.
Ofte bruker man rett og slett en form for frostvæske. Problemet med disse kjemikaliene er at det kreves store mengder av dem. Dette skader ikke naturen, men koster penger, krever mye logistikk og utgjør en potensiell helserisiko for de ansatte i offshore-industrien.


Kjemiske løsninger

De siste 10-15 årene har forskere imidlertid utviklet alternativer, kjent som lavdoserings-hydratinhibitorer (LDHI-er). De er væsker med kjemiske sammensetninger som enten forsinker isingen i lange perioder eller sprer hydratpartiklene for å hindre at de tetter rørledningen.
Flere slike stoffer er i dag tilgjengelige som kommersielle produkter, men har begrenset virkning under visse trykk- og temperaturforhold. Derfor er det behov for mer effektive eller miljøvennlige varianter til bruk i Nordsjøen.

Pei Cheng Chua har designet, fremstilt og trykktestet nye stoffer som har vist seg å gi bedre ytelse og/eller er mer miljøvennlige enn det som fins på markedet i dag. Nå hedres hun med Yaras Birkelandpris for sin forskning. Se priskomiteens begrunnelse som vedlegg.