Helseprioriteringer i framtiden

Åpent
Litteraturhuset Bergen, Østre Skostredet 5

Hvilke prinsipper, kriterier og virkemidler bør vi bruke for å prioritere helsetjenester i Norge? Prioriteringsutvalget diskuterer dette i NOU 2014: 12 "Åpent og rettferdig -- prioriteringer i norsk helsetjeneste."

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til diskusjon om forslagene til kriterier for å fordele helsetjenesteressurser.
 

Visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Ole M. Sejersted, Universitetet i Oslo, åpner møtet

-    Om Prioriteringsutvalgets anbefalinger,
professor Ole Frithjof Norheim, leder av Prioriteringsutvalget, UiB
-    Bruken av Medborgerpanel i Prioriteringsutvalgets forslag,
Førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflåten, SAMPOL, UiB
-    Persontilpasset medisin og prioriteringer - hva kan vi og hva gjør vi?
professor Lars A. Akslen, Leder for Centre for Cancer Biomarkers, UiB
-    Når noen ikke kan få virksom behandling - pasientperspektiver,
Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen
-    Hvem blir prioritert ned eller bort av prioriteringsutvalgets forslag, og hva kan samfunnet si til dem?
   professor Bertil Tungodden,  Co-Director, The Choice Lab, Handelshøyskolen

Møteleder: Marion Solheim, Kommunikasjonsrådgiver UiB

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Medlemskap er basert på innvalg. Akademiets formål er "å bidra til vitenskapens fremme", blant annet ved å arrangere møter og konferanser om vitenskapelige eller forskningspolitiske temaer.

Lenker:
Prioriteringsutvalgets rapport NOU 2014: 12 "Åpent og rettferdig -- prioriteringer i norsk helsetjeneste".
www.regjeringen.no/contentassets/16a0834c9c3e43fab452ae1b6d8cd3f6/no/pdfs/nou201420140012000dddpdfs.pdf