Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap

Literature and the Public Sphere

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerte Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap for fjerde gang i 2015 og tema for symposiet var litteraturens rolle i offentligheten fra renessansen til i dag, presentert gjennom 12 foredrag og delt i fire tematiske sesjoner.

Den første, "Res publica", så bakover fra opplysningstiden til Shakespeare og framover til oppkomsten av en norsk nasjonallitteratur. Den andre, "The Literary Field", diskuterte litteraturen som samfunnsfelt på 1800- og 1900-tallet. Den tredje, "Literature and the Law", omhandlet ytringsfrihet og sensur og den fjerde, "Literature and Power", litteraturens forhold til makten.

I symposiet deltok blant annet noen av verdens ledende litteraturforskere og kritikere Norges fremste litteraturforskere og historikere: Peter McDonald, Joe Loewenstein og Amit Chaudhuri på den ene siden, og Tore Rem, Tone Selboe, Jon Haarberg, Erik Bjerck Hagen, Ellen Krefting, Narve Fulsås, Benedikt Jager og Tore Slaatta på den andre.

Program
Monday 26 October

09:30 Welcoming speech. Ole M. Sejersted, Vice President of The Norwegian Academy of Science and Letters 
09:40 Organisation of the symposium. Jan Eivind Myhre, The Norwegian Academy of Science and Letters.

Theme: Res Publica
09:50 Joe Loewenstein, Washington University in St. Louis: The Constitutional Politics of Shakespearean Comedy
10:45 Ellen Krefting, University of Oslo: Practicing Enlightenment: Periodicals and the Public Sphere in Eighteenth-Century Denmark-Norway
11:35 Jon Haarberg, University of Oslo: The Constitution of a National Literature in Norway
12:05 General discussion

Theme: The Literary Field
13:45 Amit Chaudhuri, University of East Anglia: Conversation with Peter McDonald on literature and society
14:40 Narve Fulsås, University of Tromsø: The Rise of the Literary Field in Scandinavia
15:30 Erik Bjerck Hagen, University of Bergen: Realism as Theory and Program in Norwegian Literature and Literary Criticism 1830-1860
16:00 General discussion

Theme: Literature and the Law (Censorship)
17:05 Benedikt Jager, University of Stavanger: Norwegian Literature in the East-German System of Censorship (1950-1990)
17:35.-18:30 General discussion

Tuesday 27 October
Literature and the Law (continued)
09:00 Peter McDonald, Oxford University: What about criticism? Blanchot's Giant-Windmill
09:55 Discussion

Theme: Literature and Power
10:50 Tone Selboe, University of Oslo: Camilla Collett and her Opponents
11:20 Tore Rem, University of Oslo: Reading Authority: Hamsun, Hitler and the Role of the Author
11:50 Tore Slaatta, University of Oslo: Struggles in the Field: The Case of Karl Ove Knausgård
12:20 General discussion
13:00 Summing up the symposium