Formiddagsmøte

Samarbeid og konflikter mellom Birkeland, Eyde og Wallenberg ved etableringen av Norsk Hydro

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

 

Foredrag ved professor Alv Egeland og professor Bjørn Pedersen

Fremstilling av Norgessalpeter fra luft går gjennom flere trinn. Kalsium kommer fra kalkstein og nitrat fra en reaksjon mellom oksygengass og nitrogengass i Birkelands lysbueovn. I reaksjonen dannes nitrogenoksid som reagerer med oksygen og vann og lager salpetersyre, som så reagerer med kalkstein og gir Norgessalpeter. Etableringen av Norsk Hydro er omtalt i flere biografier og avhandlinger. Det er nå kjent at Wallenberg var lite fornøyd med omtalen av hans bidrag ved starten av Norsk Hydro. Dagbøkene til Eydes første kone - grevinne av Mørner -- inneholder flere nye opplysninger.

Alv Egeland er professor i fysikk ved Universitetet i Oslo fra 1972 og har spesielt forsket på problemer knyttet til nordlyset.  Bjørn Pedersen var forskningssjef ved SINTEF fra 1960-79 og professor i kjemi ved Universitetet i Oslo fra 1970.