Nansen Minneforelesning

Utforskning av Polhavet på drivisens betingelser: Vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv

For inviterte
Videnskapsakademiet, Drammensveien 78
DEL AV NANSEN MINNEFORELESNING

Dette foredraget er en del av Nansen minneforelesning. For å lese mer om det nevrovitenskapelige foredraget, se arrangementet: 

---------------------------------

12. oktober holder Yngve Kristoffersen Nansen Minneforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi om utforskning av Polhavet på drivisens betingelser. Han vil ta for seg både vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv. H.M. Kong Harald vil være til stede under arrangementet.

Utforskning av Polhavet på drivisens betingelser: Vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv

Forelesning ved professor Yngve Kristoffersen, Universitetet i Bergen.

  • Deltakelse bare etter invitasjon.

 

Nansen Minneforelesning 2015

Bilde
Yngve Kristoffersen ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.
Ynge Kristoffersen

Om foredraget: 

Drivisen er en naturlig plattform for forskningsaktivitet i Polhavet, spesielt i den delen som ikke er tilgjengelig for forskningsisbrytere.  I dag vet vi at Polhavet består av to dyphavsbassenger adskilt av en undersjøisk fjellkjede av dimensjoner som overgår Alpene i Europa. Forskningen bygger videre på Nansen sine observasjoner av isdekket og vannmassene, men har nå et betydelig fokus på klima og endringer i fysiske miljøforhold på tids-skalaer som spenner fra dekader til ti-talls millioner år. 118 år etter FRAM-ferden representerer FRAM-2014/15 ekspedisjonen en vellykket introduksjon av ny teknologi for å møte de logistiske utfordringene fra et isdekke i endring.