Akademimøte

Var svartedauden og pestutbruddene i middelalderens Europa forårsaket av en asiatisk klima-puls?

Åpent
Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

Foredrag ved Nils Chr. Stenseth.

Minnetale over Jorolf Alstad ved Jan Petter Omtvedt

Minnetale over Eldrid Straume ved Bergljot  Solberg

Sammendrag:

Stenseth vil i dette foredraget oppsummere arbeid på pest hos ville gnagere i Sentral-Asia. Han vil vise hvordan forekomsten påvirkes av klima, og sammenfatte under hvilke forhold pestbakterien kan komme inn i den menneskelige befolkningen. Stenseth vil oppsummere data på effekten av Svartedauden og de påfølgende pest-pandemier i middelalderens Europa, og basert på det vise resultater som antyder at pesten i middelalderen gjentatte ganger ble re-introdusert inn i Europa fra Sentral-Asia (muligens langs Silkeveien) – med 10-15 års forsinkelse. Det er grunn til å anta at det ikke har funnets – ei heller i dag – et reservoar for pesten i Europa. Foredraget vil også kort presentere et nytt prosjekt i Indre Mongolia, som omhandler en massedød for 5300 år siden, muligens forårsaket av pest. Som avslutning vil det reflekteres over hvordan man kan forberede seg på nye pandemier.