Tema: Verdensledende forskning i Norge?

VISTA-dagen 2015

Åpent
Drammensveien 78

I 2015 er det 30 år siden VISTA ble stiftet. Jubileet markeres med et arrangement der en ønsker å belyse satsing på kvalitet i norsk forskning og betydningen av forskernes samfunnsoppdrag.

Om VISTA:

VISTA-programmet ble etablert av Statoil og Det Norske Videnskaps-Akademi i 1985 som et pionerprosjekt når det gjelder samarbeid mellom næringsliv og forskning og har høstet anerkjennelse langt utenfor Norges grenser. 30-årsjubileet markeres med et åpent møte på Vitenskapsakademiet 30. november der satsing på kvalitet i norsk forskning og betydningen av forskernes samfunnsoppdrag er dagens tema. Blant foredragsholderne er statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet (bildet) og Statoils forskningsdirektør Lars Høier.

 

Bilde
VISTA-styret 2015. Fra venstre: Bård Krokan (leder), Leif Lømo, Elisabeth Alve, Cecilie Evjen (tidligere VISTA-coordinator), Jon Kleppe, Dag Schanke, Anders Elverhøi and Ole M. Sejersted. Foto: Eirik F. Baardsen
VISTA-styret 2015. Fra venstre: Bård Krokan (leder), Leif Lømo, Elisabeth Alve, Cecilie Evjen (tidligere VISTA-coordinator), Jon Kleppe, Dag Schanke, Anders Elverhøi og Ole M. Sejersted. Foto: Eirik F. Baardsen

Om VISTA-dagen 2015:

Kirsti Strøm Bull, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og Bård Krokan, leder for VISTA-styret, vil ønske velkommen til markeringen av VISTAs 30-årsjubileum.

Regjeringen har som mål å skape verdensledende forskningsmiljøer i Norge gjennom «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024» fra 2014 som staker ut kursen for politikken fram til år 2024.

Dagens forskning og høyere utdanning legger mye av grunnlaget for velferd og verdiskaping i fremtiden. Forskning og høyre utdanning er langsiktige aktiviteter, som krever at politikken er forutsigbar og langsiktig.

Hvordan stimulerer vi så til innovasjon og etablering av verdensledende forskningsmiljøer i Norge?

Det er ett av spørsmålene som vil bli belyst gjennom foredrag av blant andre Henrik O. Madsen, styreleder i Forskningsrådet og tidligere konsernsjef i DNV GL (tidligere kjent som Veritas), professor ved Universitetet i Tromsø (UiT)/Leder SFF Kenneth Ruud, professor II ved UiO Anne-Lise Børresen-Dale og Lars Pallesen, tidligere direktør ved Danmarks Tekniske Universitet. 

Debatt: 

VISTA-dagen avsluttes med en paneldebatt og åpen diskusjon ledet av Aslak Bonde. Deltakerne i paneldebatten er:

  • Unni Olsbye, professor ved Universitetet i Oslo
  • Roger Strand, professor ved Universitetet i Bergen
  • Asgeir J. Sørensen, direktør AMOS (Centre for Autonomous Marine Operations and Systems ved NTNU)
  • Eivind Hiis Hauge, president Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)
  • Mari Sundli Tveit, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)