Flerfaglig publikumsseminar om Lys

Åpent
Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

Det Norske Videnskaps-Akademi vil 11. november arrangere et tverrvitenskapelig seminar om lys. Dette omfattende temaet vil bli belyst fra flere ulike sider, og er ment for et bredt publikum.

Påmelding til gro.havelin@dnva.no

Bilde

Foranledningen for møtet er at FN har proklamert 2015 som lysets år (http://www.light2015.org). FN er opptatt av at kunnskap om lys og lys-baserte teknologier er avgjørende for vår evne til å håndtere menneskehetens utfordringer innen helse, miljø og klima.
Året 2015 er ikke tilfeldig valgt. Det er for eksempel 200 år siden Fresnel foreslo at lys brer seg i rommet som en bølgebevegelse, og 150 år siden Maxwell satte sammen sine elegante ligninger som viser at lys kan beskrives ved hjelp av elektromagnetisk teori. Lyset spiller dessuten en viktig rolle som metafor innen religion og filosofi, og påvirker våre sanser og sinn.

Program

0830 Kaffe
0900 Åpning
Kirsti Strøm Bull, Preses, Det Norske Videnskaps-Akademi
0905 Innledning
Einar Uggerud, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
0915 Maxwells teori og Hertz' eksperiment – grunnlaget for moderne telekommunikasjon ble skapt for 150 år siden
Johannes Skaar, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU
0950 Lys fra universets skapelse
Hans Kristian Eriksen, Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO
1025 Kaffepause
1040 Lys som kreftutløsende faktor og lys som behandling ved kreft
Johan E. Moan, Oslo universitetssykehus og Fysisk institutt, UiO
1115 En ny æra for lysmikroskopi
Linda Haugen, Institutt for biovitenskap, UiO
1150 Lyset og billedkunsten
Øivind Storm Bjerke, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO
1225-1315 Lunsj
1315 Fra lys til elektrisitet og tilbake: Solceller og lysdioder
Erik Marstein, Institutt for energiteknikk
1350 Lys og Kemi: "survival of the fastest"
Søren Rud Keiding, Institut for kemi, Aarhus universitet
1425 Naturlig och konstgjord fotosyntes
Björn Åkermark, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet
1500-1520 Kaffepause
1520 Blir vi glade av lys? Årstider og vitamin D ved psykiske lidelser
Mari Nerhus, Institutt for klinisk medisin, UiO
1555 "Ljus, bli till!": Om kampen mot mörkret i bibeln
Anders Runesson, Det teologiske fakultet, UiO
1630 Mehr Licht – lyset som metafor i filosofien
Trond Berg Eriksen, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO
1705 Seminar avsluttes