Oksygen: Livgivende og helseskadelig

Åpent
Videnskapsakademiet, Drammensveien 78

Foredrag ved Ola Didrik Saugstad. Oksygen: Livets nektar og dødens kyss

Supplerende innlegg av Göran E. Nilsson: Dyr som lever uten oksygen

 Les mer om foredragene

Minnetale over Torstein Hovig v/ Per Brandtzæg

Minnetale over Asbjørn Kjønstad v/ Eivind Smith