Seminar

Veien etter doktorgrad - karrierepolitikk for midlertidig vitenskapelig ansatte

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Dette seminaret vil sette fokus settes på de midlertidige forskerstillingene etter PhD, særlig postdoktortillingene. Hvordan ivaretarledelsen ved universiteter og høgskoler sitt personalansvar overfor denne stillingsgruppen? Hvordan kan det legges til rette for ulike karriereløp?

Hvor går veien fra universitetsstudier til en akademisk karriere?

Om tema: 

Tidligere i år presenterte Universitets- og høgskolerådet utredningen «Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren». Utredningens visjon er å gjøre norske universiteter og høgskoler langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter. Utredningen ser på hele karriereforløpet fra Phd-stillingene til de faste toppstillingene.

Student som studerer / Pixabay / StartupStockPhotos

Det er spesielle utfordringer knyttet til disse midlertidige forskerstillingene for både den ansatte og arbeidsgiveren.

Usikkerhet knyttet til videre karriere når forskerstillingen tar slutt (blant annet på grunn av 4-års-regelen) kan avholde dyktige forskere fra å søke denne type stillinger. God karriereplanlegging for forskere i midlertidige stillinger retter seg derfor ikke bare mot en karriere innen universiteter og høgskoler, men må også omfatte en fremtid utenfor akademia.

Hvordan ivaretar ledelsen på universiteter og høgskoler sitt personalansvar overfor denne stillingsgruppen? Hvordan kan ledelsen på landets universiteter og høgskoler legge til rette for ulike karriereløp?

Vi legger opp til et seminar med fem forberedte innlegg, og hvor det skal være god tid til debatt. 

Innledere:

  • Statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet
  • Koordinator og seniorrådgiver Ragnhild Lofthus, NTNU
  • Førsteamanuensis Anders Schomacker, NTNU, nestleder i Akademi for yngre forskere
  • Advokat dr. juris. Terese Smith Ulseth, Adv.firmaet Schjødt
  • Professor Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

 

Påmelding til a.b.finsrud@dnva.no innen 3. november.