Akademiets styre i 2016

Valgene på medlemsmøtet 3. desember gav følgende resultat:

Presidiet:
Preses: Ole M. Sejersted (rykker opp fra posisjonen som visepreses)
Visepreses: Hans Petter Graver (ny)
Generalsekretær: Øivind Andersen (funksjonstiden forlenges inntil ny generalsekretær kan bli valgt, dog ikke ut over året 2016)

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:
Leder: Anders Elverhøi (rykker opp fra posisjonen som nestleder)
Nestleder: Nils Lid Hjort (ny)
Sekretær: Erik Boye (fortsetter)

Den historisk-filosofiske klasse:
Leder: Andreas Føllesdal (rykker opp fra posisjonen som nestleder)
Nestleder: Tove Bull (ny)
Sekretær: Jakob Lothe (ny)

De som går ut er nåværende preses Kirsti Strøm Bull (stilte ikke til gjenvalg etter fire år i presidiet, leder av MN-klassen Mats Tilset (stilte ikke til gjenvalg etter fire år i styret), leder av HF-klassen Jan Eivind Myhre (ditto) og Ingvild Sælid Gilhus (etter seks år i styret).

Følgende faglige grupperinger er i 2016 representert i styret: Medisin/molekylærbiologi (2), rettsvitenskap, filologi/språkvitenskapi (2) , geofag, matematikk, litteraturvitenskap.

Av de ni medlemmene i styret er det 8 menn fra Oslo (UiO/OUS) og én kvinne, fra Tromsø.

Året 2016 er et "mellomår". Alt nullstilles ved valgene i 2016, da det skal velges presidium og styre etter den nye styringsmodellen.