Brøgger medaljen til Trond Mohn

Preses Kirsti Strøm Bull overrakte fredag 4. desember Brøgger medaljen til Trond Mohn. Overrekkelsen fant sted i Bergen, i forbindelse med utdelingen av Bergens Forskningsstiftelses rekrutteringsstipend. Brøgger medaljen har kun blitt gitt to ganger tidligere, i 1979 og 2005, og kriteriet er en «særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps kår.» Trond Mohn etablerte Bergens forskningsstiftelse for 11 år siden, som nå har en kapital på 2.5 milliarder kroner. Han etablerte også Tromsø forskningsstiftelse i 2007 som har en kapital på 400 mill. kroner.  

Bilde
Foto: Eirik Furu Baardsen
Foto: Eirik Furu Baardsen


Pressemelding:

Brøggermedaljen ble fredag 4. desember overrakt Trond Mohn. Brøggermedaljen som bærer W.Chr. Brøggers navn ble etablert i 1978 av Det Norske Videnskaps-Akademi og er delt ut bare to ganger tidligere.  Brøggermedaljen kan i følge statuttene tildeles en som har gjort «en særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps kår».

Trond Mohn får Brøggermedaljen for sine enestående bidrag til norsk forskning.

Preses Kirsti Strøm Bull overrakte Trond Mohn Brøggermedaljen på Bergens forskningsstiftelse arrangement i Universitetsaulaen i Bergen. I sin tale sa hun om Trond Mohns innsats:

«Trond Mohn etablerte Bergens forskningsstiftelse for 11 år siden og har tilført stiftelsen betydelige midler. Kapitalen i dag er på 2.5 milliarder kroner.
Han etablerte Tromsø forskningsstiftelse i 2007 som nå har en kapital på 400 mill. kroner. For begge stiftelsene vil jeg særlig fremheve rekrutteringsprogrammet for fremragende yngre forskere, noe vi har sett et flott eksempel på her i dag ved årets tildelinger til unge forskere. Rekrutteringsprogrammet gjelder for alle forskningsområder.
Bergens forskningsstiftelse gir også omfattende støtte til infrastruktur, som etablering av «Mohns kreftforskningslaboratorium» og til program innen bioinformatikk m.v.
Trond Mohn gir også betydelige midler til diagnostisk utstyr til sykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen, utstyr som også er viktig for medisinsk forskning. Og ennå kunne meget mer vært nevnt.
Dette er rett og slett en enestående innsats for bedring av norsk forsknings kår.»