Forsking og menneskerettar

Åpent
Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

Korleis oppfattar forskarar frå forskjellige fag og disiplinar menneskerettsspørsmål innanfor si forsking?

På denne konferansen vil Menneskerettskomiteen fokusere på menneskerettar som ein integrert del av forsking og undervisning i ulike fag. Forskarar frå forskjellige fag og disiplinar vil diskutere menneskerettsspørsmål ut frå sitt bestemte fagperspektiv.

Konferansen er gratis, men krev påmelding. Påmeldingsskjema nederst på sida, frist 4. desember. 

Om tema: 

Ein vesentleg del av komiteens arbeid er å protestere mot veldokumenterte menneskerettsovergrep ved å sende brev til personar med makt og påverknadskraft i dei aktuelle landa. I tillegg vil komiteen på denne konferansen fokusere på menneskerettar som ein integrert del av forsking og undervisning i ulike fag. På konferansen vil forskarar frå forskjellige fag og disiplinar diskutere menneskerettsspørsmål ut frå sitt bestemte fagperspektiv. Korleis oppfattar dei menneskerettsspørsmål innanfor si forsking?  

FOTO: ElissaCapelleVaughn på PixaBay. 

Program

Måndag 7. desember

0830 Servering av kaffi/te

0900 Opning av konferansen v/ Kirsti Strøm Bull, Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi

0910 Kort orientering v/ Jakob Lothe, UiO/leiar av menneskerettskomiteen DNVA

0920 Menneskerettigheter, hva kan akademiene bidra med? Dagfinn Føllesdal, professor emeritus i filosofi UiO, initiativtakar til menneskerettskomiteen DNVA

0950 Globale helseulikheter i menneskerettighetsperspektiv Ole Petter Ottersen, Rektor UiO og professor i medisin

1020 Kaffi-/tepause

1040 Retten til liv i kampen mot narkotikasmugling Mahmood Amiry-Moghaddam, professor i medisin UiO, menneskerettskomiteen DNVA

1110 Menneskeretter, minoriteter, historie og historieforskning Astri Andresen, professor i historie, UiB

1140 Utfordringer i utviklingen av menneskerettigheter

Øyvind Østerud, professor i statsvitskap, UiO

1210 Lunsj

1310 Menneskerettigheter – en dydsetisk tilnærming til rettighetstenkning Hans Petter Graver, dekan ved det juridiske fakultet, UiO

1340 Høyere utdanning i verdens fattige land – en menneskerett? Randi Rønning Balsvik, professor emerita i historie, UiT

1410 Kaffi-/tepause

1430 Menneskerettigheter i et miljøperspektiv Dag O. Hessen, professor i biologi, UiO

1500 Hva er den mest grunnleggende menneskerettigheten? Refleksjoner om menneskerettigheter og fred Henrik Syse, seniorforskar, PRIO

1530 Å gje menneske stemme. Humaniora og humanitet Jan Inge Sørbø, professor i litteraturvitskap, Høgskulen i Volda

 

 

Tysdag 8. desember.

0900: Servering av te/kaffi

0930: Menneskerettar i «Pasientens helsetjeneste» Reidun Førde, professor, senter for medisinsk etikk, UiO

1000:Utfordringer for teologisk arbeid med menneskerettighetene Jan-Olav Henriksen, forskningsdekan og professor i teologi, MF

1030: Religionsvitenskap som tilnærming til fremme av retten til tros- og livssynsfrihet – en grunnleggende menneskerettighet Lena Larsen, religionshistorikar, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

1100: Kaffi-/tepause

1120: Individuelle versus kollektive rettigheter – de internasjonale menneskerettighetene i et minoritetsperspektiv Cora Alexa Døving, seniorforskar, HL-senteret

1150: Litteratur som forsvar av menneskerettar Jakob Lothe professor i engelsk litteratur, UiO/menneskerettskomiteen DNVA

1220: Sluttkommentar Knut Olav Åmås, direktør, Fritt Ord