Formiddagsmøte

Hvorfor brenner det i islams hus?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Mohammad Usman Rana

Verdens muslimer befinner seg i en dyp krise. Religionen blir truet innenfra, fra religiøse ekstremister som har satt islams hus i brann. Årsakene til dette er mange, både geopolitiske, historiske og teologiske. Alle disse årsakene er viktige å analysere for å kunne lansere tiltak mot muslimsk ekstremisme. Det største ansvaret påhviler muslimene selv, dels ta tilbake sin religion, intensivere den teologiske og åndelige kampen, slå ned på antivestlig hat og begrense unge muslimers tilgang til puritanske ekstremister.

Mohammad Usman Rana er spaltist i Aftenposten og skriver bok om å skape en norsk form for islam. I norske medier er han hyppig brukt som kommentator for å kommentere omkring islam. Han er utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo.

NB Møte er på en onsdag!