Formiddagsmøte

Mysteriet Påskøya

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved professor Erik Thorsby

Basert på arkeologiske og andre undersøkelser samt sin Kon-Tiki ferd, hevdet Thor Heyerdahl som kjent at Påskeøya og store deler av Polynesia først ble befolket av amerikanske indianere. Men senere genetiske og andre undersøkelser støttet ikke denne teorien. Isteden fant man gode holdepunkter for at de første polynesiere opprinnelig kom fra Sørøst Asia og nådde Påskeøya ca. 1200 e.Kr. De fleste mente at amerikanske indianere først dukket opp i Polynesia langt senere. Våre nye undersøkelser av >2.500 HLA gener og >650.000 enkelt-nukleotid polymorfismer (SNPs) i DNA fra blodprøver fra noen beboere som stammet fra Påskeøya i mange generasjoner, viste tidlige genetiske spor også etter amerikanske indianere, og at disse hadde kommet til Påskeøya allerede ca. 1340 e.Kr. Våre undersøkelser bekrefter derfor at polynesiere fra vest kom først. Men vi fant også at noen amerikanske indianere kom kort tid etterpå. De kan derfor ha bidratt i den tidlige kulturelle utviklingen på øya. Kanskje tok ikke Thor Heyerdahl helt feil likevel.

Erik Thorsby er professor emeritus og tidligere sjef for Immunologisk institutt ved Rikshospitalet og UiO.