Formiddagsmøte

W. C. Brøgger; nasjonal byggmester, rektor og preses

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi

W. C. Brøgger; nasjonal byggmester, rektor og preses

Som vitenskapsmann er Waldemar Christopher Brøgger kjent som geolog, hvor han spilte en sentral og viktig rolle i faget. Han var imidlertid en stor aktør på en rekke andre områder som ikke er kjent for alle. Det er disse sidene ved Brøggers virksomhet foredraget vil handle om.

Han var en dyktig pengeinnsamler, han var den første rektor ved universitetet i Kristiania, han fikk satt i gang bygging av en rekke monumentale praktbygg vi alle kjenner, han etablerte Nansenfondet, han skaffet Akademiet huset på Drammensveien og han var preses i Det Norske Videnskaps-Akademi i 20 år.

Da han døde i 1940, ble det holdt 3 ulike minnetaler for å dekke alle hans aktiviteter.

Reidun Sirevåg er professor emerita i mikrobiologi med arbeidsplass ved Institutt for biovitenskap, UiO. Hun var generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi i årene 2001-2009.