Professor Karl Ove Moene er tildelt årets Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belønning 2016

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 30. mars å tildele Karl Ove Moene Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag. Han får belønningen for fremragende forskning innen økonomi for hans sentrale bidrag til studiet av den nordiske modellen, korrupsjon, økonomisk ulikhet og institusjoners betydning for vekst"

Karl Ove Moenes forskning er av stor internasjonal betydning. Forskningen hans er grundig og har fremmet ny innsikt i økonomifaget. Den har gitt økt forståelse av økonomiske systemer i verden. Moene har i tillegg stor evne til å skape engasjement og aktivitet rundt seg og sin forskning. Hen er en sentral drivkraft i det nasjonale fagmiljøet.

 

Bilde
undefined

Karl Ove Moene, foto: Francesco Saggio, Apollon

Bildearkiv: Bilder av vinnerne finnes her

Styret har videre i år besluttet å dele Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere mellom Magne Mogstad for hans fremragende forskning innen økonomi og Kyrre Eeg Emblem for hans fremragende bidrag til medisinsk diagnostikk

Bilde
Magne Mogstad ogKyrre Eeg Emblem
Magne Mogstad og Kyrre Eeg Emblem
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forsk-ning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin. I 2016 deles belønningen ut innen humaniora og samfunnsfag.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere består av et 100 000 kroner og et diplom. Be-lønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. Belønningen er tverrfaglig.

Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og overrekkelsen skjer på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand Hotel tirsdag 3. mai. Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene. Han kan kontaktes på mobilnummer: 90 14 06 23