Formiddagsmøte

Stiftelsen Fritt Ord -- en tilrettelegger for gode ideer og viktige prosjekter

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi

 

Fritt Ord er en av Norges viktigste stiftelser. Årlig behandles 3300 søknader, og i tillegg står stiftelsen for en rekke egne initiativer. Fritt Ord arbeider både i Norge og utenlands -- med kunst og kultur, medier og ytringsfrihet, offentlig debatt og stipender. Noen av prosjektene er omstridte og vekker diskusjon i seg selv. Er Fritt Ord et slags privat kulturdepartement? Knut Olav Åmås ser stiftelsen som en «ideenes infrastruktur», som muliggjør mange andres prosjekter og ideer.
 

Knut Olav Åmås er direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Han har tidligere bl.a. vært redaktør for kultur, debatt og forskning i Aftenposten (2006-2013) og statssekretær i Kulturdepartementet (2013-2014). Han er cand.philol. og dr.philos. og har utgitt en rekke bøker.