Akademiets Årsmøte 2016

For inviterte
Grand Hotel, Oslo

 

Forskningspolitisk innledning v/preses.

Foredrag av Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Utdeling av Nansenbelønningene.

Presentasjon av nye medlemmer.

Kunstnerisk innslag. Festmiddag.