Formiddagsmøte

Kan mental aldring bremses?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi

 

Vitenskapen har ført til enorme framskritt hva gjelder å behandle og forebygge sykdommer. Aldringsprosessen har derimot ikke fått samme oppmerksomhet -- selv om tiltak som utsetter denne prosessen teoretisk sett kan ha minst like stor betydning for livskvalitet og antall leveår. Ett mulig tiltak ligger i bruken av astmamedisinen montelukast som forskere nylig har vist reverserer både fysiske og mentale tegn på aldring hos rotter.

Bjørn Grinde jobber som forskningssjef ved Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. Han har tidligere hatt professorater ved Universitetene i Oslo og Bergen. Hans siste bok, Aldring -- Hva du bør vite før du blir for gammel, forventes å komme ut i 2016.