Formiddagsmøte

Hypoteser som ikke lar seg teste: Et vitenskapsteoretisk problem

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi

Hypoteser som ikke lar seg teste: Et vitenskapsteoretisk problem
Hva kjennetegner god vitenskapelig aktivitet? Spørsmålet om hva som er korrekt vitenskapelig metode har opptatt vitenskapsfilosofer i århundrer. Siden Karl Popper postulerte sin hypotetisk-deduktive metode har debatten kanskje stilnet noe, men internasjonalt blusser den nå opp igjen som følge av at forskningen tilsynelatende begynner å tøye grensene for hva som er empirisk testbart, spesielt innen grener av fysikken. Hvis en teori ikke kan falsifiseres i Poppersk forstand, hvordan skal vi være sikre på at vi nærmer oss objektiv kunnskap? Er bayesiansk metode svaret, eller finnes det alternativer?

Solve Sæbø er professor i statistikk ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering (NSR) og har spesiell interesse for kognitiv aspekter ved læring, kunnskapservervelse og undervisning.