Universitetets forskningspris for 2016

Forskningspris til Akademimedlem

Det Norske Videnskaps-Akademi gratulerer Trond Helge Torsvik, professor i geofysikk og leder av Senter for jordas utvikling og dynamikk, som er tildelt Universitetet i Oslo sin forskningspris for 2016!

 

Bilde
Obligatorisk!

Foto: ELSI (Japan)

Han får prisen for sitt banebrytende arbeid med å skildre sammenhengen mellom de dype delen av jordas indre og jorda sin overflate.

Prisen består av 250 000 kroner, et kunstverk og et diplom. Prisen deles ut i Universitetets aula på årsfesten i september.

UiOs forskningspris tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og - såfremt fagfeltet eksisterer i andre land - også være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.