Akademimøte

Kart og kartografi

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet innledes ved at professor Ole M. Sejersted holder minnetale over Fredrik Kiil og Thor Landsverk holder minnetale over Knut Nordtsoga

Bilde
Obligatorisk!
Benedicte Gamborg Briså

Historiker Benedicte Gamborg Briså, Kartavdelingen, Nasjonalbiblioteket:
Karthistorie: Gammel kunnskap i stadig mer moderne innpakning
1400-tallets gjenoppdagelse av antikkens geografiske vitenskapelige arv regnes som starten på utviklingen frem mot vår tids kart. Gamle kart inneholder derfor kunnskap og kulturell bagasje langt eldre enn dem selv, samtidig som de representerer det som var nytt den gang de ble laget. Kartografenes intensjoner spilte også inn; kartene vitner gjerne om økonomiske, politiske eller religiøse agendaer. Nederlandske handelsinteresser sto på 1500-tallet for den første systematiske kartleggingen av Norge, og våre eldste kart bærer derfor preg av vår handel med Europa.

Bilde
Obligatorisk!
Nederlenderens Jan Huygen van Linschotens nordenkart fra 1601 Foto: Nasjonalbiblioteket
 

Professor Kirsti Strøm Bull, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo:
Kart er mer enn kart

Bilde
undefined
Professor Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull har tidligere i flere år vært leder av Klagenemda for skrivemåten for stedsnavn. Gjennom dette arbeidet fikk hun innblikk i det rike bakgrunnsmateriale som ligger i utarbeidelsen av kart og vil gi eksempler på det. Videre vil hun se på stedsnavn som en kilde til mer enn stedsangivelse. Stedsnavn forteller en historie og om bruk som blant annet kan ha betydning i rettighetskonflikter.