Moralske, juridiske og militære utfordringer i krigen mot IS

Åpent
Litteraturhuset i Oslo, møterom Wergeland, Weregelandsveien 29

Samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Etisk råd i forsvarssektoren. Åpent møte. Gratis adgang.


IS' overgrep mot sivilbefolkningen synes å gi oss en rettferdig grunn til å føre krig mot IS. Men andre spørsmål må også besvares før bruk av militærmakt er legitim:
- har vi et rimelig håp om å lykkes, og hvordan sikrer vi suksess?
- hvordan sikrer vi at bruken av makt er proporsjonal slik at ikke sivilbefolkningen rammes mer enn nødvendig
- skal vi regne IS som en statlig aktør?
- hvordan unngår vi å bli medvirkende i overgrep begått av våre allierte?

Program:
Åpningsord ved Lene Bomann Larsen (Etisk råd/ConceptLab) og Ole M. Sejersted (Akademiet).

Scott Gates: IS, fremmedkrigere og kalifatet
Gjert Lage Dyndal: Å kjempe en krig i glasshus
Lars Christie: Urettferdig folkerett og farlig moral i Syria
Geir Ulfstein: Gir folkeretten andre stater rett til selvforsvar mot IS?

Debatt og spørsmål fra salen