Birkelandforelesningen

Our Dynamic Sun

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo

Årets Birkelandforelesning «Our Dynamic Sun» holdes av professor Eric Priest fra University of St Andrews i Skottland. Yaras Birkelandpris på 100.000 kroner deles ut før forelesningen.

Siden 2012 har det også vært holdt en introduksjonsforelesning om et tema knyttet til forskning og innovasjon. Brage W. Johansen, Zaptec AS, har satt "From the North Sea to Mars - high-voltage plasma applications" som tittel på sin forelesning. 

Akademiets preses Ole M. Sejersted ønsker velkommen til årets Birkeland-arrangement og introduserer Pierre Herben fra Yara som vil lede utdelingen av Yaras Birkelandpris. Prisen på 100.000 kroner skal gå til et dr. gradsarbeid som best møter Birkelands forskerånd og alternerer mellom fysikk og kjemi. Leder av utvalgskomiteen, Per Amund Amundsen, begrunner tildelingen før prisoverekkelsen. Deretter vil prisvinneren presentere sitt doktorgradsarbeid.

Deretter holder Eric Priest fra University of St Andrews i Skottland årets Birkelandforelesning «Our Dynamic Sun».