Akademimøte

Mot en ny forståelse av friksjon

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet innledes ved at Aud Valborg Tønnessen holder minnetale over Berge Furre og Ottar Brox holder minnetale over Fredrik Barth

Bilde
Obligatorisk!
Fra Årsmøtet 2016.Anders Malthe-Sørenssen og Ole M. Sejersted Fotograf: Thomas Barstad Eckhoff

Professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk instiutt, UiO:
Mot en ny forståelse av friksjon