Fagsymposim

Samisk språk - fortid og nåtid

Åpent
Videnskaps-Akademiet, Drammensveien 78

Sentrale spørsmål innen samisk språkhistorie vil tas opp på dette seminaret som er arrangert i samarbeid mellom Else Mundal og Ole Henrik Magga. 

Seminaret spenner over et vidt felt. Sentrale spørsmål innen samisk språkhistorie tas opp, herunder også spørsmålet om mulig påvirkning fra samisk på de nordiske språkene. Hvordan snakket man i Sameland før samisk språk ble til? Samiske stedsnavn og hvordan samiske barn lærer sitt språk, er sentrale temaer. Kan en datamaskin stave samisk? Utviklingen av teknologiske hjelpemidler i samiskundervisningen er dagsaktuelle spørsmål. På hvor mange måter kan man si "her" og "der" på samisk? Og ikke minst er vitaliseringen av de mest truede samiske språkene et viktig tema på seminaret.

Påmeldingsfristen har utløpt, men det er fortsatt mulig å få plass på seminaret. Ta kontakt med Gro Havelin på gro.havelin@dnva.no

For festmiddagen fredag kveld er det en egenandel på kr 300 pr deltager. Beløpet  settes inn på konto nr 1600 47 21 288 innen påmeldingsfristen.

Utenlandske betalere kan benytte følgende IBAN og BIC: NO74 1600 4721 288 og DNBANOKKXXX

 

Program:

Fredag
11.00--11.15 Seminaråpning
11.15--11.45: Jurij Kusmenko (Institute for linguistic studies, Russian Academy of Science, St. Petersburg): Samiskt inflytande på nordiska språk (ytterligare indicier).
 Diskusjon
12.00--12.30: Ante Aikio (Samisk høgskole): Samisk språk i førhistorisk tid.  
 Diskusjon
12.45--13.45: Lunch
13.45--14.15: Pekka Sammallahti (Universitet i Uleåborg, prof. emeritus): Om den samiske stadievekslingens opprinnelse.
 Diskusjon
14.30--15.00: Håkan Rydving (Universitet i Bergen): Till frågan om det samiska släktnamnssystemets ursprung.
 Diskusjon
15.15--15.45: Kaffi
15.45--16.15: Kirsti Strøm Bull (UiO): Fra fornorsking til språklig likestilling.
 Diskusjon
16.30--17.00: Kaisa Rautio Helander (Samisk høgskole): Samiske stedsnavn  - forskning og bruk.
 Diskusjon
17.15--17.30 Kaffi
17.30--18.00: Trond Trosterud (Universitetet i Trømsø): Moderne språkteknologi og samiske språk.
 Diskusjon
18.30 Middag

Lørdag
09.00--09.30: Ole Henrik Magga (Samisk høgskole): Stedsadverbenes logikk, særlig i sørsamisk.
 Diskusjon
09.45--10.15: Anders Kintel: Lulesamisk ordboksarbeid (Universitet i Nordland).
 Diskusjon
10.30--10.45: Kaffi
10.45--11.15: Marja-Liisa Olthuis (Universitetet i Tromsø): Vitalisering av enaresamisk.
 Diskusjon
11.30--12-00: John Todal (Samisk høgskole): Vitalisering av sørsamisk.
 Diskusjon
12.15--13.15: Lunch
13.15--13.45: Lena Kappfjell (Universitetet i Tromsø): Sentrale utfordringer innen sørsamisk språkforskning.
 Diskusjon
14.00--14.30: Nils Ø.  Helander (Sametinget): Sentrale oppgaver innen samisk språkrøkt.
 Diskusjon
14.45--15.15: Kaffi
15.15--16.30: Avsluttende diskusjon med korte innledninger ved Kirsti Strøm Bull, Jon Todal, Nils Øyvind Helander og Pekka Sammallahti.