Symposium arrangert av Komite for geomedisin - mat, miljø, helse

Tarmens viktige mikrober - hvordan mater vi dem og hva gjør de med oss?

Deltakeravgift
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
Sammendrag

I symposiet setter 'Komite for Geomedisin -- mat, miljø, helse' fokus på våre gjestearbeidere i fordøyelseskanalen, mikrobene. Det er flere mikrober i tykktarmen enn celler i hele kroppen. Dessuten befinner de fleste av kroppens immunceller seg i tarmveggen. Og tarmkanalen er en helt sentral hormonprodusent. Forstyrrelser i tarmens balanse kan gi alvorlige sykdommer. Særlig gjelder dette om balansen mellom de ulike typer mikrobene blir forstyrret, noe vi på fagspråket kaller dysbiose, og som i dag er et viktig forskningsfelt.    

 
Program

08:30-09:30  Registrering -- kaffe/te
09:30-09:40 Velkommen; Seniorforsker Aksel Bernhoft, leder i Komite for geomedisin -- mat, miljø, helse

Del 1 -- Kosthold, tarmøkologi og helse (Ordstyrer: professor Ane Nødtvedt)

09:40-10:00  Våre gjestearbeidere i tarmen -- til nytte og til besvær.
Professor Tore Midtvedt, Karolinska Institutet, Stockholm 

10:00-10:20   Tarm-mikrober hos spebarn -- betydning for BMI? 
Seniorforsker Merete Eggesbø, Folkehelseinstituttet, Oslo

10:20-10:40  Virkning av prebiotika på blodsukker og overvekt -- Hva skal vi spise?
Klinisk ernæringsfysiolog/førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Oslo universitetssykehus/Universitet i Oslo 

10:40-10:55  Beinstrekk

10:55-11:15  Helse, irritabel tarm og tarmmikrobiota.
Professor emeritus/overlege Arnold Berstad, Unger Vetlesens institutt, Lovisenberg, Oslo

11:15-11:35 Mikrobenes rolle hos drøvtyggerne.
Professor Odd Magne Harstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


Del 2 -- Tarmmikrobiota og sykdom -- hva vet vi? (Ordstyrer: overlege Jan Aaseth)

11:35-11:55  Mikrobiota ved inflammatorisk tarmsykdom.
Professor Knut Rudi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

11:55-12:15  Inflammatorisk tarmsykdom: Påvisning av dysbiose i kliniske studier.
Professor Morten H. Vatn, Universitetet i Oslo 

12:15-13:15  Lunsj

13:15-13:35 Sammenheng mellom kostfiber, tarmmikrobiota og utvikling av tykktarmskreft i en musemodell.
Professor Jan Erik Paulsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

13:35-13:55  Mikrobiota - diett og allergiutvikling.
Professor Agnes Wold, Universitetet i Gøteborg, Sverige 

13:55-14:15 Mikrobiota -- inflammasjon og hjerte/kar-risiko.
Overlege/førsteamanuensis Marius Trøseid, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

14:15-14:45  Kaffe/te og frukt

Del 3 -- Ny terapi (Ordstyrer: professor Bal Ram Singh)

14:45-15:05  Ny behandling mot Clostridum difficile ved pseudomembranøs colitt.
Lege Kjetil Garborg, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus 

15:05-15:25  Antioksidanter og prooksidanter -- virkninger i tarmen? 
Professor Jan Raa, Unger Vetlesens institutt, Lovisenberg, Oslo

15:25-15:45 Avføring som terapi.
Lege/instituttbestyrer Jørgen Valeur, Unger Vetlesens institutt, Lovisenberg, Oslo

15:45-16:05 Fri flyt eller betent regulering av behandling med tarminnhold?
Seniorforsker Arne Holst-Jensen, Veterinærinstituttet og Bioteknologirådet.

16:05-16:10 Oppsummering og avslutning (Professor Geir Aamodt) 

 
Deltakeravgiften er kr 450,-  og betales ved påmelding på nettsiden: https://www.deltager.no/geomedisin2016
Spørsmål om påmelding kan rettes til komiteens sekretær Geir Aamodt: geir.aamodt@nmbu.no