VISTA-dagen 2016: Norsk sokkel - hva nå?

Globale energimarkeder er i endring. Teknologisk utvikling øker tilgjengeligheten av konkurransedyktige ressurser. Energi- og klimapolitikk forsterker disse endringene og bidrar til å forskyve konkurranseforholdene mellom ulike energibærere og ressurseierne. Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) holder åpningsforedraget på årets VISTA-dag 14. november på Vitenskapsakademiet der nettopp fremtiden for norsk sokkel er tema. Her er programmet for VISTA-dagen.

Bilde

Norsk sokkel i lys klimautfordringer og ny teknologi er i fokus på årets VISTA-dag 14. november 2016. Foto: Thomas Sola/Statoil

På klimatoppmøtet i Paris i desember i fjor ble verdens land enige om en historisk klimaavtale. Avtalen trer i kraft 4. november 2016. Avtalen er en viktig milepæl for fremtidige endringer med sikte på å begrense utslippene av klimagasser til et bærekraftig nivå. Et sentralt spørsmål er hvordan verden skal nå klimamålet på 1.5 °C.

Med oss for å belyse temaet har vi blant annet seniorrådgiver i Statoil Ottar Skagen, senterleder for CenSES Asgeir Tomasgard, Knut Einar Rosendal fra NMBU, forskningssjef i CICERO Guri Bang og forskningssjef i SINTEF Energy og senterleder for Norwegian CCS Research Centre Mona Mølnvik. Innledningsforedraget Norsk sokkel - hva nå? holdes av Odd Henriksen, Stortingsrepresentant (H).

Etter foredragene blir det en paneldebatt under ledelse av Aslak Bonde. Paneldeltakere: Hans Thrane Nielsen (Storebrand), Ellen Viseth (Bellona), og Tord Hustveit (Unge venstre).

VISTA er et grunnforskningsprogram finansiert av Statoil som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

Siden starten i 1985 er det delt ut over 300 millioner kroner i støtte til unge forskere og til VISTA-professorater. VISTA finansierer til en hver tid rundt 25 doktorgrads- og Postdoc-prosjekter, samt et professorat.