Humanistiske fag - selvforståelse og samfunnsoppdrag

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo

På dette møtet ønsker Det Norske Videnskaps-Akademi å ta opp to av de utfordringene humanistiske fag i dag står overfor. Den første er spørsmålet om hva som skal telle som forskning i humanistiske fag, og hvordan det skal telle(s). Den andre er spørsmålet om hva de humanistiske fagenes samfunnsoppdrag går ut på, og hvordan de har eller kan ha "societal impact".

Spørsmålene er blitt aktualisert av Kunnskapsdepartementets arbeid med humaniorameldingen. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil delta på møtet.  

For detaljert program se vedlegg.

Møtet er åpent for alle og krever ingen påmelding.