Fagsymposim

Norges Bank som politisk organ

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Dette tverrfaglige seminaret er arrangert av DNVAs historikergruppe i anledning Norges Banks 200 års-jubileum. Seminaret tar utgangspunkt i boken Norges Bank 1916-2016 skrevet av Einar Lie, Jan Thomas Kobberød, Eivind Thomassen og Gjermund F. Rognved.

Vi håper på deltagere fra fagområdene historie, statsvitenskap, juss og samfunnsøkonomi, i tillegg til andre økonomer og ansatte i Norges Bank.

Påmeldingsfrist er fredag 4. november.

Program

Innledning ved professor Einar Lie

Professor Øyvind Østerud: "Norges Bank og rettsliggjøring i norsk politikk"

Professor Tore Grønlie: "Norges Bank og andre "uavhengige" organer"

Professor Ola Mestad: "Norges Banks rolle i et langsiktig juridisk perspektiv"

Diskusjon

Seminaret innledes med en lett lunsj.